Båtførere

Listen gir en oversikt over medlemmer i SDK som er godkjente Lophelia-kapteiner og kontaktinfo til disse.
For å bli båtfører, kontakt båtsjef. Kravene er at du har vært medlem av klubben i minst 1 år og har 10 klubbdykk de siste 12 månedene. Dersom du er født etter 01.01.1980 må du i tillegg ha båtførerbevis eller heftigere papirer.

Godkjennelsen løper inntil videre, men er betinget av at medlemskontingent er betalt.

Ansvarlig for opplæring av båtførere er Båtsjefen

Navn
Asko Pera
David Gutteridge
Sigurd Bowitz
Vegard Thise
Sveinung Goa
Bjørn Forshei
Vidar Skålevik
Glenn Ivar Tønnessen
Henrik Øgård
Vegard K. Thorsen
Geir Aga
Stein-Erik Sliper
Endre Vingen Eide
Tormod Frøyland
Are Steinnes Ivesdal