Søknad om tilgang til klubbhus

English version can be found here

Søknad om tilgang til klubbhus

Fields marked with a * are required

Regler ved tilgang til klubbhus

  • Alle nye medlemmer skal ha minst ti registrerte klubbdykk før de kan søke.
  • Du må ha vært medlem i minst 6 måneder og være over 18 år før du kan få utlevert nøkkelbrikke til klubbhuset eller personlig kode til klubbens alarm.
  • Nøkkelbrikke og kode gis kun til medlemmer med fyllekort eller utstyrshylle.

Selv om minimumskravene er oppfylt har styret rett til å nekte personer nøkkelbrikke dersom spesielle forhold tilsier dette.

Støttemedlemmer skal ikke ha nøkkelbrikke eller personlig kode til klubbens alarm.

Eventuelt utleie av klubbhuset skal administreres av styret.

Nøkkelbrikken (RFID-brikker) til klubbhuset deaktiveres dersom et medlem ikke har betalt avgift.
Det oppfordres dog til å levere inn brikken om man ikke skal være medlem lenger.

Dersom søknad innvilges vil du få utlevert personlig alarmkode og adgangskort til klubbhuset.

Ved å sende inn denne søknaden godtar du de overnevnte reglene og vedtektene til Stavanger Dykkerklubb som finnes her:
http://stavangerdykk.com/dokumentarkiv/