Sikkerhet under ryddeaksjoner

Sist oppdatert 16.06.2024

Alle deltakere skal gjennomgå NDF sitt sikkerhetskurs før man kan delta på en ryddeaksjon. Kurset er nettbasert og kan tas gratis her: https://ndf.no/nyheter/2024/sikkerhetskurs-for-ryddeaksjoner/

Ved bruk av båt under ryddeaksjoner skal det alltid være båtfører i båten.

En ryddeaksjon under vann skal alltid ha en aksjonsleder og en dykkeleder. Rollene kan sammenfalles om det er en liten aksjon. Om ryddeaksjonen involverer rydding både over og under vann, bør det være to ulike personer som har rollene. Ved mindre ryddeaksjoner kan dykkelederen gjerne være aksjonslederen, om vedkommende vil påta seg dette.

Dykkelederen har ansvaret for sikkerheten for dykkerne. Dykkelederens beslutninger er gjeldende og skal respekteres gjennom hele aksjonen. Dykkelederen følger opp alle dykkerne ved hjelp av «Felles dykkejournal», og om nødvendig følge alarmplanen om noe skulle gå galt og nødhjelp må tilkalles. Å være bevisst på omgivelsene, vær og strøm-forhold og stedets egenskaper er en viktig del av beredskapen til en dykkeleder. Dykkeleder skal ha kjennskap til området hvor det ryddes, inkludert potensielle faremomenter over og under vann.

Aksjonslederen har ansvaret for organiseringen og utførelsen av ryddeaksjonen. Aksjonslederen bestemmer når og hvor aksjonen skal foregå, og har ansvaret for at involverte parter får informasjon om hva som skal skje. Dette kan være å informere havnevesenet om det planlegges rydding i havn, informere kommunen eller et avfallshåndteringsselskap for å planlegge henting av avfallet, sørge for at området det ryddes i på land er sikkert og at deltakerne får nødvendig utstyr, som hansker og poser.

Forberedelser

Standard sikkerhetsutstyr (O2 etc) skal være med på dykket. Om det er mer enn 10 dykkere i vannet samtidig, skal to O2-kofferter medbringes.

Om det dykkes fra land, ev. over et større område, skal det medbringes flere dykkeflagg for å merke området.

Rydding under vann gir veldig raskt veldig dårlig sikt. Tenk gjennom hva som vil skje/virvle opp før du begynner og ta forholdsregler​.
Foreta risikovurderinger i forkant av dykket. Tenk over miljø og lokale forhold. Strøm, vind vær og hvordan dette kan påvirke ryddeaksjon og heving av redskaper.

Pardykking

Dykkepat skal alltid foreta opp- og nedstigning sammen. Ingen dykkere må gå til overflaten mens meddykker(e) fortsatt befinner seg under vann.

Bruk aktivt lys (riste/bevege) for å signalisere til buddy dersom du er i ferd med å miste sikt/buddy​

​Mister du buddy – skyt SMB og gå til overflate etter 1 min leting. ​

Verktøy

Verktøy tillatt er kutteredskap og SMB. Hvis mulig, bruk «sikkert» kuttredskap som Eezycut /Trilobite etc.​
Hold 1 meter avstand til meddykkere ved bruk av kniv​

Heving av gjenstand

​Er du usikker på om løftet kan gjennomføres på en sikker måte, la gjenstanden ligge.
Noen gjenstander er for tunge for tråden som vanligvis brukes på reels og spoler. Disse bør heves med mer solid tau eller ved at løfteballong festes direkte på gjenstand.

Om det er en gjenstand som absolutt burde vært fjernet, kan du feste et tau godt i gjenstanden og ta tauet med til overflaten eller via en bøye. Her løftes gjenstanden med kran. Hvis det brukes kran på en ryddeaksjon, skal alle dykkere være ute av vannet når kranen brukes.

Kommer en over granater, miner eller andre eksplosiver, skal en aldri røre disse selv. Merk funnet og ta kontakt med politiet.

Klubben benytter i dag en del ulike løfteballonger, hvor noen har blitt modifisert slik at de ikke holder på trykket med mindre noe presser løfteballongen ned mot vannet. Bølger eller kontakt kan gjøre at lufttrykket går ut slik disse syker igjen og kan treffe dykkere.
Disse må ikke benyttes til direkte heving av gjenstander på grunn av risikoen for at de synker igjen og treffer dykkere. Skal disse benyttes må de kun brukes til å få tau til å flyte til overflaten

Oppskytning av SMB/Helveballong etc

  • Signaliser til buddy ​
  • Sjekk oppover at bøya har fri vei. ​
  • Pass på for å vikle deg inn i lina så du ikke blir med opp.​

Annet

Kommer du opp ved feil båt, gi beskjed til dykkeleder i båten og svøm til «din» båt.
Vær obs på øvrig båtrafikk. 

I tillegg skal klubbens sikkerhetsregler følges på alle klubbdykk og ryddeaksjoner:
https://stavangerdykk.no/sikkerhet/