Komitèer og utvalg

Kompressorkomitè
Leder: Kolbjørn Fikse
Medlem: Pete Chapman
Medlem: Robin Årdal

Båtkomitè
Leder: Tom Arild Stene

Ansvarlig for opplæring av nye båtførere
Carl Hals