Rapportert uønsket hendelse

RUH-skjema

Fields marked with a * are required

Bruk dette skjemaet til å rapportere mangler på klubbhuset, avvik ved klubbens regler eller hendelser på klubbdykk.
Ved en hendelse på klubbdykk skal også denne rapporten fylles ut

Skjemaet er anonymt, men du kan oppgi kontaktinformasjon dersom du ønsker å bli kontaktet av sikkerhetsleder i etterkant.