Kompressor

Stavanger Dykkerklubb får sin pusteluft fra en Bauer Mariner 320-kompressor som ble anskaffet i 2015. Kompressoren er koblet til en 300-bars flaskebank på 10 x 50liter.

Filterskift og service utføres etter faste intervaller av kompressoransvarlig.

Alle som betjener kompressoren skal ha vært gjennom bruksprosedyre. Dersom du ikke har mottatt opplæring, men ønsker dette kan du kontakte kompressoransvarlig.

Følgende kan også gi opplæring:
Vidar Skålevik
Vegard Thise
Kolbjørn Fikse
Henrik Øgård
Geir Johnsen-Aga
Sigurd Bowitz

Prosedyrer for bruk og luftprøver finnes i Dokumentarkivet