Koronavettregler for Stavanger Dykkerklubb

Styret i Stavanger Dykkerklubb har vedtatt disse Koronavettreglene, som er basert på regler og retningslinjer fra helsemyndighetene, NIF og NDF.

Husk at den generelle anbefalingen for alle i samfunnet for tiden er at man holder seg mest mulig hjemme, og at man begrenser reiseaktivitet.

Oppdatert: Alle klubbdykk frem til 7. Desember er avlyst

 • Maksimalt 10 personer skal oppholde seg på klubbhuset samtidig utenom arrangement med loggført deltakerliste.
 • Hold minst èn meters avstand

Koronavettregler for Stavanger Dykkerklubb

Sist oppdatert 6. Mai

Viktig informasjon før ankomst til klubbhuset

 • Vask hendene godt, og ofte.
 • Ikke oppsøk klubbhuset om du er i karantene.
 • Ikke oppsøk klubbhuset om du er forkjølet, syk eller har andre symptomer på sykdom og redusert almenntilstand.
 • Hvis du har vært syk, forkjølet eller har hatt Koronasykdom – hold deg hjemme i henhold til gjeldene råd fra FHI. Dette gjelder også feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Hold deg oppdatert på råd og pålegg fra myndighetene, FHI, NIF, NDF og Stavanger Dykkerklubb.

Bruk av klubbhus

 • Hold minimumsavstanden som er anbefalt av helsemyndighetene
 • Maksimalt antall personer som kan oppholde seg på klubben utenom arrangement, avhenger av det som til enhver tid er gjeldene råd for anbefalt gruppestørrelse av myndighetene.
 • Bruk Antibac ved ankomst på klubbhuset og reduser kontaktflater så mye som mulig.
 • Bruk gjerne serviettene ved fyllepanelet for å unngå kontakt med kraner under fylling.
 • Bruk KUN ditt eget utstyr.
 • Bruk helst vipps ved betaling.
 • Ikke opphold deg på huset mer enn nødvendig.

Dykkeplanlegging

 • Begrens antall personer du er i kontakt med. Dykk gjerne med samme buddy eller team.
 • Dykk i par fremfor grupper.
 • Båt kan benyttes med 8 dykkere i henhold til egne prosedyrer. Èn ikke-dykkende båtfører kan også være med.
 • Ta med oksygenkoffert eller oksygenflaske hvis mulig. Kjøp gjerne din egen RescueEAN og førstehjelpsutstyr til å ha i bilen til landdykk på generelt grunnlag.
 • Unngå å ta unødvendig risiko. Dykk godt innenfor tabellgrenser og sertifisering.
 • Velg et skjermet dykkested.
 • Planlegg dykket godt. Ha gjerne beredskap på land.
 • Husk dykkeflagg, buddysjekk og normale sikkerhetsregler.
 • Kun ÈN person skal berøre dykkerflagg og sikkerhetsutstyr som medbringes.

Bruk av Lophelia

 • Lophelia kan brukes med maksimalt 9 personer. 8 Dykkere, og èn ikke-dykkende båtfører.
 • Turer annonseres på facebook, og det er første person til mølla-prinsippet som gjelder for påmelding.
 • Betalende medlemmer av Stavanger Dykkerklubb har fortrinnsrett foran andre gjester.
 • Alle dykkere får markerte plasser på båten
 • Husk at avstandsregelen gjelder også i Lophelia

Lenker
Koronavettregler fra Norges Dykkerforbund
NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet