Personvern

Stavanger Dykkerklubb ønsker å ivareta ditt personvern! Vi informerer her om hvilken informasjon vi innhenter, og hvordan det brukes og lagres.

De ulike systemene vi har som samler inn og benytter opplysninger om deg er:

Nettsiden stavangerdykk.com

Nettsiden vår benytter cookies for å bekjempe spam og behandle registrering i skjema. Ingen cookies brukes til annonsering eller markedsføring.
Skjemadata som samles inn blir lagret for videre behandling og oppfølging av styret. Hvis du ønsker at Stavanger Dykkerklubb skal slette skjemaer du har sendt inn, kan du ta kontakt med Styret. Alle opplysninger blir da fjernet.

Stavanger Dykkerklubb har disse kontaktskjemaene som henter inn informasjon:

  1. Innmeldingsskjema henter inn nødvendig informasjon for å kunne behandle innmelding av nye medlemmer. Denne informasjonen blir sendt på e-post til Økonomiansvarlig, og blir arkivert i databasen for historikk. Informasjonen blir også registrert i Divelog, slik du får en egen profil der.
  2. Søknad om tilgang til klubbhus henter inn nøvendig informasjon om deg til å kunne behandle en slik søknad.
  3. RUH-skjema samler ikke inn personlig identifiserbar informasjon, med mindre du selv skriver inn dette i teksten. Skjemaet sendes anonymt.
  4. Rapport ved hendelse samler inn kontaktinformasjon slik styret kan følge opp en hendelse i etterkant.

Maillingliste

Stavanger Dykkerklubb bruker Mailchimp som leverandør av en mailliste for å holde kontakt med alle tidligere og aktive medlemmer. Også personer som melder seg inn i klubben uten å betale kontingent blir registrert her.
Man kan avmelde seg av nyhetsbrevene ved å følge en link i e-posten eller ved å klikke her. Dersom man ønsker å registrere seg kan man gjøre det her.

Divelog

Divelog er et egenutviklet system som er skreddersydd til Stavanger Dykkerklubb, og benyttes til loggføring og statistikk over klubbens dykkeaktiviteter.
I tillegg benyttes det som medlemssystem for å ha oversikt over kontaktinformasjon, betalende og ikke-betalende medlemmer og hvem som deltar på våre aktiviteter.

Når man melder seg inn i Stavanger Dykkerklubb samtykker du til at vi kan lagre nødvendig data til medlemsregisteret vårt.

I Divelog er kontaktinformasjon til medlemmer tilgjengelig for styremedlemmer og fra PC-en på klubbhuset. Kontaktinformasjonen er tilgjengelig i tilfelle en hendelse skulle oppstå, slik vi har kontaktinformasjon til pårørende.

Vi må innhente opplysninger om alle som skal være med på dykketurer med oss, men du kan be om å bli slettet i etterkant dersom du kontakter oss.
Du kan selv redigere din brukerprofil, og se de dataene vi har om deg.
Din egen dykkelogg kan også lastes ned.

Alle dykkere som blir med på våre aktiviteter skal registreres i Divelog. Dette gjøres via PC-en på klubbhuset før man drar ut på dykketur.
Innmeldte medlemmer blir lagt til i Divelog under registreringsprosessen.

Gjestedykkere og andre kan selv registrere seg i Divelog ved å bruke PC-en på klubbhuset.
Denne registreringen erstatter det eldre papirskjemaet for registrering av gjestedykkere.

Informasjonen som samles inn i Divelog er nødvendig for å holde medlemsregisteret oppdatert. Dersom man ikke lenger ønsker å være medlem i Stavanger Dykkerklubb kan man få sine opplysninger fjernet.
Alle dykkeaktiviteter og oppføringer i loggen vil bli erstattet med «Guest Diver», og vi vil da ikke lenger lagre dine kontaktopplysninger.
Du vil da heller ikke lenger få loggført din egen aktivitet i dykkerklubben.

Vi rapporterer utdrag av medlemsregisteret til Norges Idrettsforbund. Dette er begrenset til den samme informasjonen du har registrert i Klubbadmin.

Alle opplysninger som samles inn blir lagret digitalt i Norge, hos Domeneshop som er vår hostingtilbyder. Gjennom avtalevilkårene til Domeneshop har vi en databehandleravtale.

Nytt i 2020:
Divelog blir oppdatert i ny versjon, og flyttes til Microsoft Azure lokalisert i Nord-Europa
Du kan da registrere en egen konto i Divelog for å få tilgang til egne data,  herunder informasjon i profil og loggførte dykk.
Man må da registrere seg med samme e-postadresse som man har i medlemsregistrene våre.

Alle dataene ligger på en database med sterkt begrenset adgang. Alle passord er godt kryptert.

Klubbadmin

Når du registrerer deg som medlem blir du bedt om å registrere deg i Klubbadmin hos NIF. Disse opplysningene ligger hos Norges Idrettsforbund, og brukes til rapportering av medlemstall. For mer informasjon, sjekk https://ka.nif.no.
Stavanger Dykkerklubb har ikke kontroll over disse opplysningene, og alle spørsmål eller kommentarer må rettes til NIF.

Fiken

Stavanger Dykkerklubb bruker Fiken som regnskapsprogram. Her lagrer vi opplysninger om kontingenter og andre kjøp og salg klubben foretar.
Medlemsinformasjonen vi lagrer her er dine kjøp (kontingent og annet), Epost og navn.