Kategorier
Nyheter

Årsmøte 2019

Oppdatert 3 Februar: Innkalling med sakspapirer finnes her
Årsmøtedokumenter ligger her
Det vil ikke bli utlevert papirdokumenter på selve årsmøtet

Styret i Stavanger dykkerklubb innkaller med dette til årsmøte 2019.
Innkalling skal i henhold til klubbens lover sendes ut en måned før møtetidspunkt.

Lovene setter følgende sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.
d) 2 revisorer

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst to uker før årsmøtet. Saker meldes til styret@stavangerdykk.com

Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Dersom det ønskes å gi innspill til valgkomiteen kan disse sendes til valgkomiteens leder a.wyspianska (a) gmail.com.

Vel møtt!

Link til Facebook-arrangement finnes her: https://www.facebook.com/events/2286410931635732/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1546937800502993

Kategorier
Nyheter

Julebord 2016

Årets julebord går av stabelen 17. Desember!

Mer informasjon og billetter får du her: https://billetto.no/no/events/sdk-julebord

Kategorier
Nyheter

Forumet stenges

Vi flytter diskusjon og annonsering av ekstra klubbdykk til vår Facebook-gruppe.
Linken i menyen til forumet vil nå videresende deg til Facebook-gruppen vår.

Det vil ikke være mulig å legge inn nye innlegg i forumet, men historisk data blir værende tilgjengelig på direktelink www.stavangerdykk.com/forums/

Kategorier
Nyheter

Båldykk 23. Juni

Tradisjonen tro så feires St. Hans med et dykk, bål og grilling.
Info kommer =)

Facebook-arrangementet finner du her

13323619_1253677951324044_1263050642921678895_o
Kategorier
Nyheter

Dugnad på Lophelia i Juni

Lophelia skal en liten tur opp på slippen i Lundsvågen 2-5 Juni.
Det blir arrangert dugnad for å få båten ren og pen. Mer informasjon kommer!